แจ้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

แจ้งเว็บผิดกฎหมายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

        ได้ดูข่าวทางโทรทัศน์ช่องหนึ่ง พูดถึงสถิติของเว็บผิดกฎหมายเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
เว็บไซต์ เลยตามไปดูเว็บไซต์ที่รับแจ้งดังกล่าว จึงพบว่า

ทางศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ High-Tech Crime Center
htcc.ict.police.go.th )
มี Link เมนูชื่อ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย

             ร่วมมือ ร่วมใจป้องกัน อาชญากรรม หากพบเห็น การกระทำผิด ทราบเบาะแส ต้องการ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน หรือพบเห็น Website / Chatroom ใด ที่น่าจะเป็นความผิด หรือ ไม่เหมาะสม ทั้งในเรื่อง ภาพลามกอนาจาร, การค้าประเวณี, การทารุณทางเพศกับเด็ก, การพนัน, การหมิ่นประมาท, ทำให้เสียชื่อเสียง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศไทย อันจะทำให้เสื่อมเสีย เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของ ประเทศไทย สามารถ แจ้งข้อมูล
และรายละเอียด โดยส่ง E-mail ไปที่ htcc@police.go.th เพื่อที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป หรือ แจ้งเว็บผิดกฎหมาย Online ที่ http://htcc.ict.police.go.th/webadvise/


ศูนย์ตราจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 33 ชั้น 4 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0-2205-2627 โทรสาร 0-2205-1889