วิธีใช้ Google Wave แบบพื้นฐาน

เริ่มต้นกับ Google \/\/ave 

ดู เคล็ด ลับ และ วิธี สั้นๆจาก วิดีโอ เพื่อ ให้ คุณ เริ่ม ต้น ใช้งาน

พื้นฐานการใช้งาน

เริ่มต้นคลื่นลูกใหม่

Wave สามารถเป็นได้ทั้งเอกสารและการสนทนา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


การตอบกลับใน Wave

คุณ สามารถ ตอบ กลับ ที่ ใด ก็ได้ ใน คลื่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การแก้ไขใน Wave

ผู้ เข้า ร่วม ทั้งหมด ใน Wave สามารถ แก้ไข ส่วน หนึ่ง ของ Wave ใด ๆ ใน เวลา เดียวกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

การอ่านผ่าน Wave

สามารถอ่าน Wave ที่ยังไมได้อ่าน ได้ อย่าง รวดเร็ว เพียงใช้การกด spacebar

 

การปรับปรุง โปรไฟล์ ของ คุณ

ช่วย ติดต่อ ของ คนที่ คุณ รู้จัก ใน Wave

ที่ Contact Area แล้ว คลิก ชื่อ ของ คุณ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แหล่งที่มา

Doctor Wave

http://wave.google.com