วิธีตั้งค่าอีเมล์ใน Microsoft Office Outlook 2003

1. หลังจากเปิดโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2003
    ให้คลิกที่ Tools > Email Accounts…

2. จะพบ E-mal Accounts ดังรูปด้านล่าง

3. ให้เลือกในส่วนของ E-mail เป็น Add a new e-mail account แล้วคลิกปุ่ม  Next >

4. ขั้นตอนต่อไป ให้เลือก Server Type ของคุณ ในที่นี้ให้เลือก POP3 แล้วคลิกปุ่ม  Next >

5. หน้านี้แสดง Internet E-mail Setting (POP3) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

5.1 User Information

Your name: ใส่ชื่อและนามสกุล ที่จะให้ปรากฎในการติดต่อผ่าน email 
                  เช่น John Smith
E-mail Address: ใส่ email address ของคุณ เช่น abc@yourdomain.com

5.2 Server Information

Incoming mail server (POP3): ระบุเป็น yourdomain.com
Outgoing mail server (SMTP): ระบุเป็น yourdomain.com

*** หมายเหตุ การระบุ POP3 และ SMTP ของแต่ละผู้ให้บริการมีความแตกต่างกัน
       เช่น mail.yourdomain.com หรือ อาจจะใช้ของผู้ให้บริการ Internet กันเลยทีเดียว

ปัญหาที่พบบ่อยคือ การส่งจดหมายขาออก คือ การส่ง email ขาออกจะไปถึงปลายทางช้า เนื่องจาก SMTP ของผู้ให้บริการ Hosting ในบางครั้งมีการทำงานที่ช้า เพราะการ Share การทำงานจากหลากหลาย website ที่อยู่ใน Hosting เดียวกัน วิธีแก้ไขวิธีหนึ่งที่แนะนำคือ การใช้ SMTP ของผู้ให้บริการ ISP แทน เพราะทาง ISP จะทำการแยก server ของออกมาโดยเฉพาะไว้สำหรับการส่งเมล SMTP โดยตรง

SMTP (เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก) คือ
server ที่ใช้ทำการส่งเมลของท่านออกไปยังจุดหมายปลายทางได้
โดยสามารถ set เป็นของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทของคุณ
หรือเราเรียกว่า “ISP” (Internet service provider)
เช่น True, TOT, AT&T, MaxNet, JNet

โดยค่า SMTP ของผู้ให้บริการ
เช่น mxauth.truemail.co.th, mail.tot.co.th, smtp.maxnet.com เป็นต้น

ถ้าเราใช้บริการของ True สามารถทดสอบได้ดังนี้

Incoming mail server (POP3): ระบุเป็น yourdomain.com
Outgoing mail server (SMTP): ระบุเป็น mxauth.truemail.co.th

5.3 Logon Information

User Name: ใช้ user name ที่ผู้ให้บริการ Hosting หรือ admin กำหนด
                  เช่น web123_yourname

Password:   กรอกรหัสผ่าน

คลิกปุ่ม Test Account Settings… เพื่อทดสอบระบบโดยรวม

เมื่อระบบทุกอย่างผ่านการตรวจสอบหมดทุกจุดแล้ว ให้คลิก More Setting…

6. จะพบ Internet E-mail Settings ในส่วนของ General tab

สามารถกำหนด ชื่อที่ใช้อ้างอิงถึง ในกรณีเรามีหลาย email ใน Microsoft Office Outlook 2003 เราจะได้แยกได้ถูกว่า เรากำลัง รับส่ง หรือ กำลังกระทำอะไรกับ email ไหน

7. ต่อมาคลิกที่ Outgoing Server tab เป็นการกำหนด user name และ password ในการส่งเมล์ขาออกอีกครั้ง

– คลิกเลือกที่ My outgoing server (SMTP) requests authentication

– เลือก Log on using กำหนด User Name และ Password ของคุณ

  คลิก ปุ่ม OK

  และคลิก Next >

8. เพียงเท่านี้ เราก็สามารถกำหนด email ใน Microsoft Office Outlook 2003 เรียบร้อยแล้ว