คุณสมบัติของ Pages ในการ สร้างเว็บไซต์ DotNetNuke

คุณสมบัติของ Pages ในการ สร้างเว็บไซต์ DotNetNuke

Website ของคุณจะประกอบด้วย Pages จำนวนมาก ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้เข้าชม และในแต่ละ Page จะมี Menu ที่จะพาไปยัง Page ต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ Page ได้ง่าย

Navigation: How do you get to a page?


Menu Item  Child Menu Item 
Menu item                                                       Childe Menu item

ผู้เข้าชม เว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน้าได้ด้วย เมนูหลัก (Menu Item) และ คุณยังสร้าง เมนูย่อย (Child Menu item) ภายใต้เมนูหลักได้อีกด้วย

Content: What is displayed on a page?


Text/HTML Moduleทุกครั้งที่สร้าง Pages ใหม่ จะไม่มี Modules หรือ ข้อมูลใดๆ อยู่เลย คุณสามารถเรียกใช้ Modules ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการในการแสดงข้อมูลบน Pages นั้นๆ หนึ่งใน Modules พื้นฐาน ที่นิยมเรียกใช้ คือ Text/HTML Module ซึ่งให้คุณ พิมพ์ข้อความ ใส่ภาพ เพิ่ม Link ได้เหมือนกับ Microsoft Word และ ยังสามารถใส่ HTML โค้ดได้อีกด้วย ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

Security: Who can see or change a page?


Permissionsระบบความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของคุณได้ แต่บางครั้ง คุณอาจจะมีข้อมูลเฉพาะบางอย่างให้กับสมาชิกของคุณได้อ่าน ซึ่งคุณสามารถกำหนดสิทธิพิเศษ Permissions เหล่านี้ให้กับสมาชิก หรือ ผู้เข้าชมทั่วไปของคุณได้

คุณสามารถกำหนดสิทธิพิเศษในการเข้าถึง Pages ต่างๆ บนเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้ทั่วไปของคุณได้
โดยผู้ใช้ทั่วไปที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณสามารถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ผู้ใช้ทั่วไป ที่ไม่ได้สมัครสมาชิก ไม่ต้อง Login เข้าสู่ระบบ หรือที่เรียกว่า Unauthenticated User
2. ผู้ใช้ที่สมัครเป็นสมาชิก และได้ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะเรียกผู้ใช้เหล่านี้ว่า Registered Users

Appearance: How does a page look?


Before After After

ในการสร้างเพจหน้าใหม่แต่ละครั้ง จะมี Skin และ Container เริ่มต้นที่เหมือนกันในแต่ละหน้า ซึ่ง Skin คือ รูปแบบหน้าตา การออกแบบเว็บไซต์ ตามที่เรากำหนด เช่นเดียวกับ Containers ที่เป็น Skin ของ Modules หรือ กรอบของ Modules นั้นเอง

จากภาพด้านบนเว็บไซต์เดียวกัน ที่มีการจัดวางเนื้อหา และ Modules ที่เหมือน แต่สามารถเปลี่ยน Skin และ Container ได้หลายแบบ จะเห็นว่าเว็บไซต์มีหน้าตา และความรู้สึกแตกต่างกัน ซึ่ง Skin และ Container สามารถสร้างได้เอง แต่ต้องมีความรู้ HTML พอสมควร สำหรับทางทีมงาน B2C Creatioin เราจะมี Skin และ Container พื้นฐานให้ ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้บริการ แต่ถ้าต้องการให้ทางทีมงานของเรา ออกแบบให้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เมนู ให้เราออกแบบเว็บไซต์