คำแนะนำการส่งสินค้าสำหรับผู้ขายในช่วง วันหยุดมเทศกาล

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ขาย

 
1. แปะขายสินค้าเฉพาะที่คุณสามารถให้บริการได้ 
ควรแน่ใจว่าคุณมีกำลังพอที่จะรับมือกับการขายสินค้าในช่วงเทศกาล
อาจเพิ่มคนเพื่อช่วยจัดการหรือลงขายเท่าที่คุณมีกำลังเท่านั้น 

2. ปรับระยะเวลาในการส่งสินค้า
ขยายเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการส่งสินค้าที่ประกาศขายบนอีเบย์โดยประเมินจากความล้าช้าที่น่าจะเกิดขึ้นในการส่ง
 
แจ้งผู้ซื้อให้ทราบถึงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้น
และระยะเวลาในการส่งสินค้าทั้งภายในและนอกประเทศที่อาจยาวนานขึ้นในช่วงเทศกาลนี้ก่อนที่จะิปิดการขาย 
 
หลีกเลี่ยงการปิดการขายในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถจะยอมรับการขนส่งที่ใช้เวลานานขึ้นได้
เพื่อเลี่ยงปัญหาการร้องเรียนเรื่องการขนส่ง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจของคุณในอนาคต 

3. ติอต่อสื่อสารกับผู้ซื้อ
ติดต่อกับผู้ซื้อของคุณเพื่อแจ้งความล่าช้าในการขนส่ง
และพยายามติำดต่ออย่างสม่ำเสมอจนกว่าพวกเขาจะได้รับสินค้า เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการซื้อ 
 
เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้ติดต่อกับคุณเพื่อแก้ปัญหาประเด็นการขนส่งที่ล่าช้า
ในช่วงปิดการขายหรือก่อนที่จะส่งสินค้าออกไป 

4. จัดส่งสินค้าโดยลงทะเบียนหรือรูปแบบที่สามารถตรวจสอบสถานะได้
การส่งแบบนี้จะช่วยไม่ให้คุณต้องประสบปัญหาการร้องเรียนว่าไม่ได้รับสินค้า
 
ควรใช้บริการขนส่งสินค้าด่วนแทนการใช้บริการขนส่งรูปแบบปกติ หากมีการซื้อสินค้าในนาทีสุดท้าย
เืพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนเรื่องการขนส่ง 

5. ติดต่อกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ติดต่อผู้ใ้ห้บริการส่งสินค้า
เพื่อตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้าและเพื่อให้สามารถแจ้งสถานะการส่งกับลูกค้าของคุณไ้ด้อย่างเสมอ

 

คำแนะนำดีๆ จาก ทีมงานอีเบย์