Google Academy for Ads หลักสูตรออนไลน์ ฟรี สำหรับคุณ

เชื่อว่าคนที่ค้าขายบน Internet อยู่ คงเคยลงโฆษณาทางออนไลน์ อย่างน้อยๆ ก็ต้องเคยลง Google Adword หรือ Facebook Ads กันบ้าง และก็เชื่อว่า การลงโฆษณาทางออนไลน์ ก็จะมีทั้งลงทุนเงิน จ้างให้คนอื่นทำโฆษณาให้บ้าง หรือไม่ก็ลงทุนเวลา เรียนรู้ศึกษาการลงด้วยตัวเอง ก่อนที่จะลงเงินโฆษณาด้วยตัวเอง
ถ้าคุณชอบเรียนรู้และศึกษาด้วยต้วเอง และต้องการเพิ่มทักษะการโฆษณาทางออนไลน์ด้วยเครื่องมือของ Google แล้วละก็ ขอแนะนำ Google Academy for Ads หลักสูตรออนไลน์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทุกอย่าง เกี่ยวกับการทำโฆษณาออนไลน์ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง เริ่มเรียนฟรีได้เลย 
Google Academy for Ads คือ หลักสูตรสำหรับศึกษาการโฆษณาออนไลน์ ฟรี! จาก Google เพื่อให้คุณเข้าใจเครื่องมือและแพลตฟอร์มของ Google ได้ด้วยตัวของคุณเอง คุณจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับธุรกิจของคุณที่เจริญก้าวหน้าขึ้นตามที่ตั้งเป้าหมายทางการตลาดไว้
คุณจะได้รู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Adwords จากโปรแกรมการเรียนการสอน มีวีดีโอที่จะทำให้คุณเข้าใจได้เร็วมากยิ่งขึ้น เพียงแค่คุณคลิกเรียนรู้ในส่วนที่คุณสนใจด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดๆ ก็สามารถเข้าถึงบทเรียนต่างๆ ได้
เนื้อหาในวิดีโอจะมีการทดสอบทักษะของคุณ ซึ่งจะเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถ อย่าไปกลัว นึกว่าเป็นเกมทดสอบและโต้ตอบกับมันเพื่อผ่านไปให้ได้ คุณจะได้รับการประเมินผลเมื่อผ่านแบบทดสอบต่างๆ ถ้าคุณทำได้การโฆษณาออนไลน์สำหรับธุรกิจของคุณก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 
เริ่มสนใจจะศึกษากันแล้วใช่มั้ยล่ะ เข้าไปเรียนรู้กันได้เลยที่ Google Academy for Ads หรือ  ถ้าคุณเป็นนักวางแผนและลงมือทำการโฆษณาออนไลน์อยู่แล้ว ไม่ควรพลาด 
“ลองผิดลองถูกกับสนามแห่งการเรียนรู้ ฟรีๆ ดีกว่าเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแล้วไม่ได้ผลลัพธ์”