เว็บหมิ่น โดนเด็ดหัว ด้วย 5 มตราการ ICT

ICT ออก 5 มาตรการ “เด็ดหัว” เว็บหมิ่น

นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือ ไอซีที กล่าวว่า

“การดำเนินการเอาผิดหรือปิดกั้นเว็บไซต์หมิ่นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ โดยจะใช้กฎหมายอาญาอื่นเอาผิดไปก่อน ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎกระทรวงเราจะเร่งดำเนินการออกมารองรับผู้ประกอบการISP ให้เร็วที่สุด สำหรับเว็บต่างประเทศนั้นตอนนี้เราจะดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งดำเนินการปิดกั้นหน้า Web page ทันทีที่พบเห็น“

โดยแจ้ง 5 มาตรการ ในการดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์เผยแพร่เนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และกำชับให้ ISP ดำเนินการอย่างเคร่งครัด

       1. ให้ ISP ร่วมมือปิดกั้นเว็บไซต์ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทันทีที่พบเห็น

       2. ให้ ISP สืบค้นหาตัวผู้กระทำผิดทุกครั้งก่อนการปิดกั้นเว็บไซต์

       3. กระทรวงไอซีที จะดำเนินการพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำผิด และเสนอไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินคดี และขอความร่วมมือ ISPนำเสนอรายชื่อผู้กระทำผิดขึ้นบัญชีและนำประกาศเผยแพร่ต่อไป
       
       4. หากกระทรวงไอซีทีตรวจพบว่า ISP ไม่ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ตามกระทรวง ICT มีหนังสือไปยัง ISP หากเกิน 3ครั้งจะดำเนิการขั้นเด็ดขาดส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. เพิกถอนใบอนุญาตทันที แต่การดำเนินการขั้นเด็ดขาดนั้นกระทรวงอาจจะไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือแจ้งเตือนครบ 3 ครั้ง หากเนื้อหามีความรุนแรงมากเกินไป โดยการดำเนินการ ได้รับการตอบรับให้ความร่วมมือจาก กทช. เป็นอย่างดี
      
       5. สำหรับ ISP ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)  ได้สั่งการให้มีการดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ศูนย์เฝ้าระวังจะดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเว็บไซต์ไม่เหมาะสม

แหล่งข้อมูล
http://www.mict.go.th/home/1N38.html
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9510000131623