หา domain name ง่ายๆ กับ Bust a Name

Bust a Name (www.bustaname.com) เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยคุณหา Domain ได้ง่ายๆ
สะดวกรวดเร็วในการค้นหา Domain ที่ยังว่างอยู่ ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังต่อไปนี้

1.ใส่คำที่ต้องการค้นหา (Start Here – Word Combiner)
2. คำเหล่านั้นจะถูกแสดงในรายการค้นหา (List of Words)
 – สามารถลบคำที่ไม่ต้องการได้
 – สามารถเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงมาเพิ่มในรายการค้นหาได้
3. เว็บไซต์จะแสดง Domains ที่ว่างและสามารถสั่งซื้อได้ทันที (Available Domains)
4. เลือก Domain ที่ต้องการและคลิกเลือกผู้ให้บริการ
    เพื่อสั่งซื้อ Online ได้ทันที (Save Domains for Review)

ทางเลือกอื่นๆ (Options)
– คุณยังสามารถเลือก Domain Extensions
  ตามที่ต้องการได้ (.com, .net, .org, .info, .biz)
– กำหนดให้แสดง Domain ที่ใช้ 2 คำ หรือ 3 คำรวมกันเป็น ชื่อ Domain ได้
– Perefix และ Suffix ใน Domain

ถ้าคุณมีรายชื่อที่ต้องการอยู่แล้ว สามารถค้นหาแบบ Quick Domain Check ได้ทันที
ซึ่งเว็บไซต์จะแสดงสถานะว่า ชื่อ Domain ของคุณว่างพร้อมที่จะซื้อได้หรือไม่ว่าง

จุดเด่นของระบบ
– คงอยู่ที่รายการคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำที่เราค้นหาอยู่
  ซึ่งบางครั้งเราอาจจะคิดไม่ถึงคำเหล่านั้น
– สามารถสั่งซื้อ Domain เหล่านั้นกับผู้ให้บริการได้ทันที พร้อมแสดงราคาเปรียบเทียบ