ซื้อของออนไลน์ พบ 78% เป็นกลุ่มผู้หญิง

 

จากการสำรวจพบ Shopping Online ว่า

ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ตามอารมณ์มากกว่า
ในขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะวางแผนการซื้อสินค้าออนไลน์มาล่วงหน้า

ผลการแสดงจาก Demographics ของ MSN


ผู้หญิง

– ช้อปปิ้งออนไลน์ พบ 78% ของกลุ่มผู้หญิงซื้อของผ่านออนไลน์
   และกว่า 57% เคยซื้อของออนไลน์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน

พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของผู้หญิง
1. จะพิจารณาในเรื่องของราคากับมูลค่าสินค้าเป็นหลัก
2. 75% ของผู้หญิงที่ซื้อของออนไลน์ตามอารมณ์นั้น เนื่องจากของถูกกว่า
   และมีส่วนลดมาก
3. 49% ซื้อเนื่องจากเป็นสินค้าที่โดดเด่น และมีขายทางออนไลน์เท่านั้น
4. ผู้หญิงจะศึกษาข้อมูลสินค้าจากอินเทอร์เน็ต 86%
   – เข้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือร้านค้าที่ขายของเพียงแค่ 59%
   – ฟังจากการบอกต่อกันมา 51%

สินค้าที่สาวนักช้อปออนไลน์ซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรก
1. เสื้อผ้าและเครื่องประดับมีสัดส่วนที่ 62%
2. หนังสือและสินค้าศิลปะอยู่ที่ 42%
3. เครื่องสำอางค์ 39%

ผลการแสดงจาก Demographics ของ MSN


ผู้ชาย

– ส่วนกลุ่มผู้ชายพบใช้เงินมากกว่ากลุ่มผู้หญิง
  เนื่องจากสินค้าที่ซื้อมีราคาต่อชื้นค่อนข้างสูง

พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของผู้ชาย
1. 85% ของผู้ชายนักช้อปจะศึกษาข้อมูลสินค้าก่อนที่จะทำการซื้อของออนไลน์
   แต่มีนักช้อปผู้หญิงเพียงแค่ 82% ที่ศึกษาข้อมูลก่อน
2. ส่วนแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลสินค้าของผู้ชายมาจากอินเทอร์เน็ตถึง 89%
   – โดยการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือร้านค้าที่ขายของนั้นๆคิดเป็นสัดส่วน 64%
   – ฟังจากการบอกต่อกันมา 44%

ผลการสำรวจพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ จากประชากรทั้งหมด 4,157 คน
ในประเทศออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เกาหลีใต้ และไทย
โดย มาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์

ที่มา
Manager
Demographics