คุณสมบัติของ Modules ของ DotNetNuke

คุณสมบัติของ Modules

หน้าที่ของ Modules คือ การเตรียมข้อมูล หรือ หน้าที่การทำงานในลักษณะต่างๆ บนเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ตามหน้าที่ ตามลักษณะการใช้งาน และเมื่อนำมารวมกัน มันจะเกิดเป็นเว็บไซต์ในแบบฉบับของคุณเอง โดยเริ่มต้น หนึ่งเว็บไซต์จะมีหลายหน้า Pages แต่ Page ไม่ได้ทำหน้าที่แสดงข้อมูล เป็นหน้าที่ของ Module ที่จะทำการแสดง นอกจาก Module ที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูลแล้ว ยังมี Module ที่ทำหน้าที่พิเศษอื่นๆ เช่น ห้องแสดงภาพ การคำนวณ หรือ คุยออนไลน์ เป็นต้น

Navigation: Where do you put a Module?


ShowPanesModules จะถูกว่างไว้บน Pages ต่างๆ ตาม Panes ของแต่ละ Page โดย Page จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น Panes หลายๆ Panes ตามหลักการออกแบบแล้ว ทุกๆ Page ของ Skin จะมีอย่างน้อยหนึ่ง Pane (ContentPane) ขึ้นกับผู้ออกแบบ Skin นั้นๆ ซึ่งบาง Panes ถูกออกแบบมาเพื่อหน้าที่เฉพาะด้าน เช่น ไว้ใส่ Logo หรือ Banner บริเวณด้านบนของเว็บไซต์ เท่านั้น

 

Security: Who can see or change a page?


Permissionsความปลอดภัยในการใช้งาน หรือ การกำหนดสิทธิใช้งานให้กับ Modules ต่างๆ นั้น ก็เหมือนกับการกำหนดให้ Pages ต่างๆ เช่นกัน คุณสามารถที่จะกำหนดสิทธิ Permissions ให้กับผู้ใช้ User ได้เห็นการแสดงข้อมูล หรือ การเข้าใช้งาน Modules นั้นๆ ถ้า เว็บไซต์ของคุณอนุญาติให้ผู้เข้าชมได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณก็จะสามารถกำหนดสิทธิให้กับผู้เข้าชมเหล่านั้นได้

ในเบื้องต้น Modules จะถูกกำหนดให้สิทธิการใช้งานเหมือนกับการกำหนดให้ Page นั้น ถ้า Page มีการเปลี่ยนแปลง Module ที่อยู่ใน Page นั้นก็จะเปลี่ยนสิทธิตามด้วย ถ้าต้องการกำหนดสิทธิของ Module ให้แตกต่าง สามารถทำได้โดยคลิกที่ Inherit View permissions from Page ออก

Appearance: How does a Module look?


Container Skin Container Skin 2 Container Skin 3

Modules จะแสดงข้อมูลเนื้อหาสอดคล้องกับหน้าที่การทำงานของมัน ซึ่งในแต่ละ Module จะมีความแตกต่างกัน ทุก Container หรือ กรอบของ Module สามารถใช้ได้กับทุกๆ Skin โดยสามารถมากแล้วจะใช้ Container ที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับ Skin ของเว็บไซต์นั้นๆ